Kler - ENG subtitles

13.10.2018 14:00

Miejsce wydarzenia: Kino Elektronik - Warszawa, Generała Zajączka 7

Organizator: Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy Laterna Magica

Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Na co dzień układa im się bardzo różnie. Lisowski jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i robi karierę, marząc o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup Mordowicz, pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce... Drugi z księży – Trybus w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim proboszczem. Sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie się też Kukule, który – pomimo swojej żarliwej wiary – właściwie z dnia na dzień traci zaufanie parafian. Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które będą mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.
 
reż. Wojciech Smarzowski
prod.: Polska 2018
czas trwania: 133 min.
obsada: Janusz Gajos, Jacek Braciak, Arkadiusz Jakubik, Robert Więckiewicz
 
Film z angielskimi napisami.
Film with ENG subtitles
 
A few years ago, the tragic events combined the fate of three Catholic priests. Now, on every anniversary of the catastrophe that they miraculously escaped with their lives, the clerics meet to celebrate the fact of their survival. Every day they arrange very differently. Lisowski (Jacek Braciak) is a curia employee in a big city and makes his career dreaming about the Vatican. The problem is that Archbishop Mordowicz (Janusz Gajos) is standing in his way, a luxurious dignitary who uses political influence to build the largest sanctuary in Poland ... The second of the priests - Trybus (Robert Więckiewicz), as opposed to Lisowski, is a village parish priest. Serving in a place full of poverty, he more and more often succumbs to human weaknesses. Kukule (Arkadiusz Jakubik) is also not very successful, who - despite his ardent faith - actually loses the trust of parishioners day by day. Soon, the stories of the three clergy will merge once again, and the events that will take place will have an impact on the life of each of them.
 
 
 
Directed by: Wojciech Smarzowski
 
Cast: Janusz Gajos, Robert Więckiewicz, Jacek Braciak
 
Runtime: 133 min.
 
Production: Polska, 2018
Category: drama
 

Kup bilet