Z opublikowanych w środę przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika, że Polska gospodarka urosła w pierwszym kwartale o 3 procent, w odniesieniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Należy pamiętać iż są to dane pochodzące z tak zwanego szybkiego szacunku produktu krajowego brutto - finalny odczyt poznamy 31 maja.

Jak podaje GUS, w pierwszym kwartale 2016 r. PKB wyrównany sezonowo, tzn. w cenach stałych przy roku odniesienia 2010, zmniejszył się realnie o 0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,5%.

Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę PKB niewyrównany sezonowo, uwzględniając średnioroczne ceny stałe roku poprzedniego, to wzrósł on realnie o 3,0% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Takie wyniki są niestety niższe od oczekiwanych. Wyższego wzrostu spodziewało się Ministerstwo Rozwoju, licząc na rozwój na poziomie 3,8 %. W szacunkach pomylili się również rozmaici eksperci. Ich prognoza wzrostu PKB wynosiła średnio 3,4 %.

Podany wskaźnik PKB za pierwszy kwartał może jeszcze ulec zmianie. 31 maja zostanie opublikowany finalny odczyt Głównego Urzędu Statystycznego.

Konrad Hamelusz/fot. wikimedia.org