Specjalistyczna placówka szkolna dla dzieci z niedosłuchem przy ul. Zakroczymskiej zostanie przeniesiona w okolice ronda ONZ. Obok powstać ma budynek z siedzibami DK Muranów i DK Śródmieście. Tak w ostatnich dniach zadecydowali warszawscy radni.

-Edukacja była i jest dla mnie priorytetem. Dbam o rozwój sieci przedszkoli i żłobków, ale równie ważne są dla mnie warunki, w jakich się uczą i spędzają czas dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego proponujemy przenieść do budynku szkolnego przy Twardej ośrodek dla dzieci i młodzieży słabosłyszących. To nie wszystko. Planujemy na tym terenie również budowę nowoczesnego centrum kultury – te słowa Hanny Gronkiewicz-Waltz opublikowano na oficjalnej stronie m. st. Warszawy.

W czwartek 1 marca radni podpisali uchwałę o zmianie lokalizacji ośrodka specjalistycznego. Placówka opiekuje się prawie setką dzieci z niedosłuchem i afazją. Obejmuje przedszkole, specjalną szkołę podstawową i gimnazjalną, a także oddział zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dla najmłodszych z niepełnosprawnościami oraz internat. Nie posiada jednak dobrych warunków do nauki i rozwoju. Budynek szkoły – dawny pałac Sapiehów przy ul. Zakroczymskiej 6 wymaga gruntownego remontu i modernizacji. Pracownicy i uczniowie placówki borykają się z szeregiem problemów, a najgorszym z nich są ciągłe awarie techniczne. Stąd decyzja o przeniesieniu działalności ośrodka w inne miejsce.

W budynku przy ul. Twardej 8/12 funkcjonowało niegdyś gimnazjum. Obecnie, gmach stoi pusty. Radni uznali, że to najlepsze miejsce dla ośrodka. Ono także wymaga remontów, jednak nie na taką skalę jak budynek przy Zakroczymskiej. Poza tym, nowa lokalizacja jest dogodniejsza pod względem dojazdu – to samo serce śródmieścia. Dzieci i młodzież z różnych dzielnic Warszawy sprawniej i szybciej dotrą na zajęcia. Położenie będzie komfortowe także dla użytkowników internatu, który naturalnie również znajdzie tam swoje miejsce.

Jak zapowiedziała prezydent stolicy, na tym zmiany się nie kończą. Na terenie ośrodka zostanie wybudowane nowoczesne centrum kultury, gdzie swoją siedzibę będą miały DK Muranów i DK Śródmieście. Obecne placówki nie zaspakajają potrzeb grup artystycznych tam działających. Żadna z nich nie posiada nawet profesjonalnej sali widowiskowej. Nowy budynek na Twardej ma być centrum kultury z prawdziwego zdarzenia. Będzie także pełnić funkcję oświatową, w jakim stopniu – tego jeszcze nie wiadomo. Na 3 tys. m2 mieścić się będą sale muzyczne i teatralne, kawiarnia, zaplecze techniczne i pomieszczenia biurowe. Koszt budowy szacuje się na ok. 27 mln zł.

Mimo, że Śródmieście to najbardziej reprezentatywna dzielnica Warszawy, jeszcze nie doczekała się zintegrowanego centrum działalności kulturowo-oświatowej. Niebawem ma się to zmienić.

MK/fot. osw15warszawa.edupage.org, liceumtwarda.edu.pl, wikimedia