Ruszył nabór wniosków o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Każdy rodzic doskonale wie, że edukacja ukochanej pociechy to ogromne obciążenie dla domowego budżetu i nie ma znaczenia, czy nasze dziecko uczy się w szkole podstawowej, czy studiuje. Dlatego warto postarać się o dofinansowanie z miejskiej kasy, którego patronem jest nasz nieodżałowany Papież.

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce realizowany jest już po raz 14, a skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie. Kwota dofinansowania, na którą może liczyć stypendysta waha się od 200 do 1500zł miesięcznie.


Kto może się o nie ubiegać?

O stypendium mogą aplikować uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:
- dobrze się uczą (średnia ocen nie mniejsza niż 4,0 - uczniowie szkół i 3,5 - studenci),
- osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
- miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1300 zł.

Aby otrzymać stypendium, należy wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl od 22 czerwca 2018 r. Następnie wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć go osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.

Termin składania wniosków dla uczniów mija 31 lipca, a dla studentów 10 października 2018 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: centrumjp2.pl/stypendia lub mailowo: stypendia@centrumjp.pl.

ML