Biblioteki szkół wyższych w Warszawie podpisały porozumienie w ramach Systemu Wypożyczeń Warszawskich. To ułatwi życie wielu żakom.

Na uczelniach nieuchronnie zbliża się czas sesji. Wielu młodych ludzi przesiaduje teraz w bibliotekach i powtarza materiał. Niektórzy przygotowują się także do oddania prac dyplomowych. Ta wiadomość na pewno ich ucieszy, bowiem odkąd ruszył program BiblioWawa, studenci mają dostęp do wielu księgozbiorów w całej Warszawie.

Nie każda biblioteka oferuje nam to, czego byśmy oczekiwali. Prace magisterskie, czy doktoranckie wymagają wnikliwej i długiej pracy badawczej, korzystania z wielu źródeł i szukania informacji w dziedzinach niekoniecznie związanych z naszym kierunkiem. Stąd pomysł na projekt BiblioWawa. Ma on na celu ułatwienie studentom dostępu do większej ilości materiałów naukowych, pomoc w kształceniu, a także poszerzanie zainteresowań.

Kto może korzystać z tego programu?

W projekt zaangażowało się siedem placówek: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Akademia Wychowania Fizycznego, Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Wojskowa Akademia Techniczna. Użytkownikami SWW (Systemu Wypożyczeń Warszawskich) mogą być: studenci I, II i III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powyższych uczelni, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy uczelni (z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie i umowę o dzieło).

Jak to działa?

Studenci, którzy chcą korzystać z usługi BiblioWawa powinni zgłosić się do biblioteki macierzystej i uzyskać uprawnienie do rejestracji w internetowym Systemie Rozliczeń. Po nabyciu uprawnień mogą aktywować konto na wybranej uczelni uczestniczącej w projekcie. Od chwili założenia konta, student może wypożyczać książki. Ważne jest jednak to, że udostępnianie zbiorów przebiega zgodnie z zasadami danej uczelni – zasady te nie są uniwersalne.

Strzał w 10!

-Do tej pory musiałam prosić moją siostrę, która studiowała na UW, żeby wypożyczyła mi u siebie na uczelni książki, których potrzebuje. Wielu moich znajomych robiło to samo. Niestety, trzeba było kombinować - zdradza nam Martyna, studentka UKSW. -Ten program jest strzałem w dziesiątkę. Na pewno ułatwi życie studentom – przyznaje jeden z licencjatów.

Regulamin i wszystkie szczegóły dotyczące programu BiblioWawa znajdziecie TUTAJ

fot. pixabay