29 listopada 2021 w XXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana K. Norwida w Warszawie odbędzie się Szkolny Festiwal Explory, który jest pierwszym z trzech etapów Konkursu Explory. Konkurs Explory umożliwia szkolnym pasjonatom nauki i technologii zaprezentować swoje projekty badawcze oraz skonfrontować je z ekspertami. To także okazja by zdobyć doświadczenie w prezentowaniu swoich badań. Wybrane przez jury projekty przejdą do regionalnego etapu konkursu Explory 2022.

Szkolne Festiwale Naukowe Explory to wydarzenia organizowane od 2017 roku przez szkoły w całej Polsce we współpracy z Programem Explory. Oparte są na metodologii i regulaminie Konkursu Explory. Ich celem jest zachęcenie młodzieży do tworzenia oraz rozwijania projektów naukowych i wynalazków. W ramach festiwalu odbywa się̨ szkolny etap Konkursu Explory, gdzie uczniowie danej szkoły prezentują̨ własne projekty badawcze i wynalazki oraz odbywają̨ się̨ wykłady i warsztaty. Podczas festiwali wyłaniane są szkolne talenty, a najlepsze projekty zostaną̨ zaprezentowane na regionalnym etapie Konkursu Explory. W tegorocznej edycji, zaplanowanych jest aż 16 nowych wydarzeń! Oprócz wsparcia merytorycznego od organizatorów Programu Explory – Fundacji Zaawansowanych Technologii - szkoły otrzymały też wsparcie finansowe na pokrycie kosztów organizacji w ramach programu Grant na Festiwal Explory.

-Uczestnicy Szkolnego Festiwalu Explory zdobywają doświadczenie w tworzeniu własnych projektów badawczych i wynalazków. Podczas wydarzenia uczą się metody pracy projektowej oraz prezentowania własnych pomysłów przed jury. Mają również wyjątkową możliwość skonfrontowania ich z ekspertami – co daje wiedzę o tym, jak można dalej rozwijać́ projekt. Tak rodzą się młode talenty. Cieszymy się, że w tym roku odbędzie się 16 Szkolnych Festiwali Explory! – mówi Joanna Gogolińska, dyrektorka Fundacji Zaawansowanych Technologii.

Więcej o Szkolnych Festiwalach Explory.

 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.