W Dzień Edukacji Narodowej Prezydent Warszawy wręczyła nagrody 88 nauczycielom i dyrektorom stołecznych szkół i innych placówek oświatowych. Wśród laureatów są nauczyciele, którzy z sukcesami opracowywali i wdrażali autorskie programy, przygotowali uczniów do konkursów i pomagali uczniom z trudnościami w nauce.

 – Dziękuje Państwu za efektywne nauczanie i wychowywanie młodych ludzi, poświęcanie czasu uczniom

z trudnościami, potrzebującym wsparcia. Dzięki Państwa pracy Warszawa może się pochwalić znaczącymi sukcesami uczniów w konkursach i olimpiadach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W ogólnopolskich rankingach wyników egzaminacyjnych i innych wskaźników edukacyjnych nasze szkoły znajdują się na wiodących miejscach – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy podczas uroczystości.

 Wyższe pensje i liczne szkolenia

W Warszawie nauczyciele są wspierani finansowo – od 2007 roku ich pensja wzrosła średnio o 40%. Ten wzrost wynika z dodatków motywacyjnych przyznawanych przez warszawski samorząd. Rocznie, na wynagrodzenia wydatkowany jest ponad 1 miliard zł. W stolicy w miejskich placówkach pracuje ponad 26000 nauczycieli.

Dzięki powołaniu w 2008 r. Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli podległa miejskiemu Biuru Edukacji) nauczyciele mają w jednym miejscu, harmonijnie zaplanowane, bezpłatne szkolenia w dobrze wyposażonych salach warsztatowych. Co roku
w szkoleniach oferowanych przez WCIES bierze udział około 35000 uczestników.