Przedszkolaki ze wszystkich wolskich placówek mogą teraz jeszcze efektywniej uczyć się języka angielskiego. Pomogą im w tym zestawy multimedialne, zakupione przez władze dzielnicy za 50 tys zł.

Jednym z wolskich priorytetów edukacyjnych na najbliższe lata jest poprawa efektywności nauczania języków obcych w szkołach i placówkach oświatowych. Na poziomie przedszkoli jego realizacja będzie oznaczała przede wszystkich wzrost umiejętności komunikacyjnych dzieci. -W roku szkolnym 2016/2017 Dzielnica Wola przeznaczyła na ten cel 50 tys. zł z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla wszystkich 27 wolskich przedszkoli – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola. W pakietach znajdują się m.in. materiały audio i video, przewodniki metodyczne dla nauczycieli oraz zeszyty ćwiczeń. W zajęciach wykorzystywane będą również tablice multimedialne, które znajdują się w części wolskich przedszkoli.


Metoda, której autorką jest Claire Selby, zakłada równoległe do języka ojczystego nauczanie języka angielskiego w przedszkolu jak i w domu. Do nauki wykorzystywane są specjalnie, metodycznie opracowane serie edukacyjne „Baby Beetles” dostosowane dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat. -Dzieci poznają język angielski w oparciu o zabawy, uczą się specjalnie skomponowanych piosenek i oglądają filmy. To na co warto zwrócić uwagę to fakt, że dzieci obcują z materiałami w sposób czynny – ilustrując teksty piosenek, ale także w sposób bierny – słuchając piosenek przy okazji innych swobodnych zabaw – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola.


Na każdych zajęciach nauczyciel zachęca dzieci by wybrały aktywność w jakiej chcą uczestniczyć np.: oglądanie wcześniej poznanego filmu, słuchanie i wspólne śpiewanie wcześniej poznanej piosenki, zabawa z piłką. Ważonym elementem utrwalania słownictwa poznanego w czasie zajęć, jest praca rodzica z dzieckiem w domu w oparciu o materiały edukacyjne zawarte w programie (książeczki z obrazkami i kolorowanki). -Niewątpliwą zaletą programu jest przede wszystkim to, że nauczyciele którzy nie posiadają kwalifikacji do nauczania języka angielskiego mogą utrwalać z dziećmi poznane na zajęciach z lektorem słowa. Jest to możliwe dzięki odpowiednio opracowanym materiałom edukacyjnym – mówi Grażyna Ziółek, wicedyrektor Przedszkola nr. 237 im. Warszawskiej Syrenki. Najmłodsze dzieci już po kilku zajęciach są w stanie powtórzyć najprostsze słowa i reagują na proste komunikaty w języku angielskim.