Na brak reform za czasów nowego rządu nie możemy narzekać. Zmiany, i to bardzo duże, dotkną również kształcenie zawodowe.

Szkoły zawodowe nie cieszą się zbyt dużym uznaniem wśród młodych ludzi. Najczęściej kojarzone są one z placówkami, do których trafiają leniwi, bądź wyjątkowo mało zdolni uczniowie. Takie stereotypy są naprawdę krzywdzące, ponieważ głównym założeniem szkoły zawodowej jest nauczenie konkretnego fachu lub rzemiosła. Niewątpliwie potrzebna jest reforma na płaszczyźnie szkół zawodowych. Świadczy o tym między innymi malejąca ilość specjalistów na polskim rynku pracy, a także rosnąca liczba osób z wykształceniem wyższym, którzy ostatecznie żadnego praktycznego fachu nie posiadają.

Pojawił się projekt, by dotychczasową szkołę zawodową zamienić na dwustopniową szkołę branżową. Ponadto ma zostać wprowadzona tak zwana matura zawodowa. Są to zmiany, które zostaną wprowadzone już od września 2017 roku.

Szkoły zawodowe przejdą prawdziwą reformę. W celu ustaleniu priorytetów zmian, konsultowano się z przedstawicielami partnerów społecznych, którzy reprezentowali określone środowiska zatrudniające pracowników. Dzięki temu można było dokonać aktualizacji potrzebnych zawodów na rynku pracy, jak i również uwzględniając jakie podstawy, powinien posiadać uczeń kończący kształcenie na etapie szkoły zawodowej.

Takie konsultacje pomogą przede wszystkim dokonać potrzebnych modyfikacji obecnego programu kształcenia, który prawdopodobnie w wielu punktach, przestał być już dawno aktualny. Zespoły branżowe również będą miały za zadanie dokonać konkretnych zmian, a także rekomendacji dotyczących aktualizacji programu nauczania wraz z umiejętnościami jakie uczniowie powinni zdobyć. Partnerzy społeczni są odpowiedzialni za wykreowanie możliwych dróg rozwoju zawodowego, które będą już uwieńczeniem dokonanych wcześniej modyfikacji w programie nauczania.

Partnerami społecznymi byli przede wszystkim przedstawiciele organizacji, które grupują podmioty gospodarcze, jak i również przedsiębiorcy bardzo dobrze orientujący się w zapotrzebowaniu na rynku pracy. Ministerstwo Edukacji Narodowej miało okazję posłuchać wielu interesujących, jak i również sprzyjających argumentów, które ostatecznie zostały uwzględnione przy tworzeniu projektu reformy.

Projekt jak na razie jest na etapie dopracowywania szczegółów.