Zmiany w przepisach dotyczących prawa jazdy, uwzględniają nowe wymagania co do zdjęcia, które potrzebne jest do wyrobienia dokumentu. Będzie musiała mieć ona wymiary 35 na 46 milimetrów. Koniecznie musi zostać odwzorowany naturalny kolor skóry, a twarz ma zajmować od 70 do 80 procent kadru.

Przepisy dotyczące prawidłowej fotografii do prawa jazdy, weszły w życie 25 lutego 2016 roku. Osoby ubiegające się o wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, nie może dołączyć wcześniej wykonanych zdjęć, ponieważ będą one niezgodne z nowymi normami. Fotografia musi być kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm. Na kadrze powinna znaleźć się sylwetka obejmująca całą głowę wraz z górną częścią barków. Fotograf musi pamiętać o zachowaniu wysokiej ostrości, jasnym tle znajdującym się za modelem, a także ukazaniu wyraźnych oczu. Pozująca osoba przybiera pozycję frontalną. Wyraz twarzy musi być naturalny, usta zamknięte, oczy otwarte. Na głowie nie może się znaleźć żadne nakrycie głowy. Zakazane są także przeciwsłoneczne okulary. Twarz powinna być odsłonięta od włosów. Fotografia nie nadaje się do użytku, jeśli została wykonana w terminie dłuższym, niż 6 miesięcy przed terminem złożenia dokumentów o przygotowanie prawa jazdy.

Do zdjęcia w przyciemnionych okularach uprawniona jest osoba posiadająca wady wzroku, które są wrodzone lub nabyte. Jednak w takich okolicznościach wniosek powinien być uzupełniony o stosowne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane osobom po 16 roku życia, które jest zgodne z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby wyznające religię nakazującą noszenie nakrycie głowy, mogą na fotografii je posiadać, pod warunkiem, iż nie będzie ono zasłaniało wizerunku twarzy. Również takie okoliczności zobowiązują do uzupełnienia wniosku o potrzebne zaświadczenie, potwierdzające przynależenie do konkretnego wyznania. Musi być jednak ono zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Udogodnieniem jest na pewno to, że zdjęcie wcale nie musi być wywołane. Wystarczy, że do wniosku dołączona zostanie fotografia zapisana w pliku cyfrowym. Wszystkie nowe ustalenia pochodzą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (DZ. U. z 2016 r. poz. 231).