W ubiegły czwartek weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W tym dniu nie obyło się bez dezorganizacji zaplanowanych egzaminów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Nieco zmieniona formuła ma dotyczyć egzaminu praktycznego w kategorii A, B oraz D.

Rozporządzenie, jak i również wejście w życie przepisów odbyło się w trybie natychmiastowym – tego samego dnia. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmieniły nieco zasady odbywanych egzaminów. Przede wszystkim osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia motoroweru, czyli zdobyć prawo jazdy na kategorię AM, będą mogły się odbywać w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, w których młodzi kierowcy odbywali kurs przygotowujący. Według nowych przepisów, gdy tylko zbierze się odpowiednia liczba uczestników, wtedy to egzaminatorzy WORD, będą mogli udać się do ośrodków szkoleniowych. W praktyce nie wygląda to najlepiej, ponieważ prawdopodobnie taka liczba chętnych do uzyskania tej kategorii zawsze będzie za mała. W ciągu roku egzamin na kategorię AM zdaje tylko 200 osób.

Przyszli motocykliści będą musieli zmierzyć się z nieco innym egzaminem na placu manewrowym. Do tej pory, jako jedno zadanie było uznawane przejechanie po torze w formie ósemki, a także wolny slalom. Każdy manewr teraz będzie oceniany indywidualnie.

Zdając na kategorię C i D, można zetknąć się z pewnym ułatwieniem. Kierowcy nie muszą już zawracać na placu. Ponadto do tej pory na łączenie przyczep mieli 10 minut. W tej chwili czas ten został rozszerzony do 15 minut. Wykonane błędy uprawniają do powtórzenia zadania. Kursant nie musi już powtarzać całego zadania, ale tylko ten element, podczas którego popełnił błąd.

Osoby, które z różnych powodów nie mogą podejść do egzaminu, mogą z niego zrezygnować. Warunkiem jest jednak złożenie pisemnego wniosku na trzy dni przed planowanym terminem. Wyznaczenie nowego terminu nie pociąga za sobą żadnych finansowych odpowiedzialności.