Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba spraw rozwodowych w całej Polsce jest znaczna. W pierwszym półroczu 2016 roku orzeczono 32,5 tysiąca rozwodów, natomiast w analogicznym okresie 2015 roku liczba rozwodów wyniosła 35,9 tysiąca. Czy samodzielne działanie w postępowaniu rozwodowym jest rozsądnym rozwiązaniem? Jakie pułapki, których pomoże uniknąć profesjonalny pełnomocnik, czekają nas w toku postępowania? A może udział pełnomocnika w postępowaniu to jedynie strata pieniędzy? Na te i inne pytania odpowiedzi udziela apl. adw. Dominika Jura, współpracująca z Kancelarią Adwokata Roberta Ofiara, specjalizująca się w prowadzeniu sporów rozwodowych.

Pani mecenas, w jaki sposób pełnomocnik może pomóc klientowi w sprawie rozwodowej?

Doświadczony w prowadzeniu spraw o rozwód pełnomocnik  będzie starał się dojść do porozumienia ze stroną przeciwną na tylu płaszczyznach, na  ilu życzą sobie tego strony postępowania. W dalszej perspektywie powoduje to przede wszystkim możliwość szybszego zakończenia postępowania, a zatem oszczędność pieniędzy. Jeśli nie ma możliwości, by osiągnąć kompromis w jakiejś materii, a konflikt jest bardzo intensywny, profesjonalny pełnomocnik zadba o dopełnienie wszelkich kwestii formalnych. Wskaże on klientowi, jakie dokumenty będą niezbędne w  dalszym postępowaniu oraz przygotuje strategię działania. Powyższe także może mieć przełożenie na szybsze zakończenia postępowania. Nieocenionym we współpracy z doświadczonym pełnomocnikiem jest także oferowane przez niego wsparcie psychologiczne.  

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze pełnomocnika?

Przede wszystkim ważny jest profil usług prawnych kancelarii. Fakt, że dany pełnomocnik prowadzi spory rozwodowe i specjalizuje się w prawie rodzinnym, potwierdza jego doświadczenie właśnie w tego typu sporach. Ważne jest również  to, z jakimi instytucjami współpracuje kancelaria: stowarzyszenia, fundacje, specjaliści psychologii dziecięcej; jak wygląda zaangażowanie społeczne pełnomocnika: np. czy opiniował lub brał udział w nowelizacji przepisów,  czy prowadzi wykłady dla profesjonalistów.

Z jakimi kwestiami najczęściej mają problemy klienci w postępowaniu rozwodowym?

Myślę, że największym problemem klientów są emocje, które na pewnym etapie postępowania stają się ich doradcą, a nawet przejmują stery w prowadzeniu sprawy. Klienci nie potrafią także pogodzić się z tym, że postępowanie rozwodowe to nawet kilkuletnia walka w sądzie. Problemem jest również czasem to, by zgromadzić odpowiednie dokumenty, albo właśnie fakt, że dokumenty zaginęły. Pojawia się także problem tzw. alienacji rodzicielskiej - odcinanie jednego rodzica od kontaktów z dzieckiem.

Od czego rozpoczyna się współpracę z profesjonalnym pełnomocnikiem?

Konieczna jest rozmowa z klientem, która ma na celu zapoznanie się ze stanem faktycznym sprawy i określenie jego oczekiwań. Ustalamy także to, z kim mamy do czynienia po drugiej stronie – jakie stanowisko reprezentuje, gdzie możliwe są kompromisy, jaką argumentację może stosować strona przeciwna. Oczywiście ostatnim etapem jest podjęcie decyzji o współpracy.  

Dziękujemy za rozmowę.

Dominika Jura

Aplikant Adwokacki

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka

RobertOfiara.pl

Fot. pixabay