Bycie rodzicami to pragnienie większości kochających się par, które są pewne, że chcą razem iść przez życie. Niestety, dla wielu z nich jest ono nierealne, lub bardzo trudne do spełnienia z powodów medycznych. Ale od teraz, to marzenie będzie miało nieco większą szansę na realizację! Stołeczny ratusz właśnie ogłosił, że zamierza wspierać in vitro!

Według statystyk, problem niepłodności, która definiowana jest jako niemożność zajścia w ciążę po roku utrzymywania regularnych stosunków płciowych w celach prokreacyjnych, dotyka około 15-20 procent par, które starają się o dziecko. Niestety wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze gorzej, bo skala tego zjawiska ciągle rośnie. A jest to choroba o tyle szczególna, że dotyczy dwojga młodych ludzi w okresie ich największej aktywności i ma bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny, emocje pary oraz jej funkcjonowanie w społeczeństwie i pracę zawodową. Dlatego właśnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła ją mianem choroby społecznej i uznała, że niepłodnym parom należy się pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna. Według specjalistów, podstawową i najskuteczniejszą metodą leczenia niepłodności na świecie jest metoda zapłodnienia pozaustrojowego. Zdanie to, popierają również warszawscy radni, którzy w myśl zasady, że: "Życie nie zna ceny" w czwartek, 8 czerwca przyjęli Program Polityki Zdrowotnej „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017 – 2019”. W związku z tym, warszawskie małzeństwa i pary przez najbliższe dwa lata będą mogły starać się o dofinansowanie procedury in vitro w wysokości do 80 procent kosztów zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego (łącznie nie więcej niż 5 tys. zł za jedną procedurę).

Komu dedykowany jest program?

Według szacunków, leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego może wymagać ok. 2,5 tys. par, które mieszkają w Warszawie. Co ważne, nie określono limitu osób, które będą mogły skorzystać z dofinansowania! Jak informuje stołeczny ratusz, w miejskiej kasie zabezpieczono na ten cel 10 milionów złotych rocznie. Z programu mogą skorzystać pary, które zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Konieczne będzie jednak spełnienie dodatkowych kryteriów! Bardzo istotne jest to, by przyszła mama miała nie mniej niż 25 i nie więcej niż 40 lat. Para musi też pozostawać w związku małżeńskim lub nieformalnym – wówczas obie strony muszą poświadczyć ten fakt zgodnym oświadczeniem! W dniu kwalifikacji do programu musi też zamieszkiwać na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat. Meldunek nie jest jednak konieczny. Większe szanse mają pary, które nie uczestniczyły lub uczestniczyły maksymalnie w dwóch zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach finansowanych ze środków publicznych (w takim przypadku przysługuje im jedna próba). Przed przystąpieniem do programu, konieczne będzie podpisanie stosownego oświadczenia! Pamiętajcie też o tym, że rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH musi wynosić powyżej 0,7 ng/ml! Na kwalifikację do programu mogą liczyć również panie między 18 a 40 rokiem życia, u których z powodu choroby nowotworowej konieczne jest zastosowanie terapii gonadotoksycznej. Dzięki zamrożeniu komórek jajowych, medycy odroczą ich płodność do czasu wyleczenia choroby. Ale uwaga! W tym przypadku także konieczne jest, aby kobieta pragnąca poddać się wspomnianej procedurze mieszkała w Warszawie od przynajmniej dwóch lat.

Nie dla singielek

Granica wieku, w którym panie zaczynają myśleć o macierzyństwie bardzo się obecnie przesunęła. Wiele z nich, marzy o tym, by pod ich sercem rozwinęło się nowe życie dopiero po czterdziestce, gdy już ustabilizują swoją sytuację osobistą, materialną i zawodową. Niestety, jak twierdzą specjaliści wtedy może być już za późno na in vitro. Powyżej 40-tego roku życia skuteczność leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia znacznie się obniża, co spowodowane jest zmniejszoną rezerwą jajnikową, wzrostem odsetka komórek z nieprawidłowym kariotypem, nieprawidłowym rozwojem, małym odsetkiem żywych urodzeń, dużym odsetkiem poronień i wzrostem ryzyka wad u dzieci. Z programu nie mogą skorzystać także kobiety samotne bowiem ze środków publicznych uzasadnione jest wsparcie wyłącznie małżeństw i par pozostających w związkach nieformalnych, u których należy oczekiwać dużej skuteczności zabiegu. W grupie wiekowej 25-40 lat na jeden cykl zapłodnienia wynosi ona 20-40 procent.

Szczegóły programu "Warszawa wspiera in vitro".

Program będzie realizowany od połowy 2017 do końca 2019 roku. Zastosowana metoda zapłodnienia wynikać będzie ze wskazań klinicznych i zostanie dobrana indywidualnie do pary. Zgodnie z przyjętymi zasadami, przy jednej próbie medycy zaimplementują do macicy pacjentki jeden zarodek. Natomiast wszystkie pozostałe, zostaną poddane kriokonserwacji z zachowaniem potencjału rozwojowego. Przeniesienie drugiego zarodka wymagało będzie uzasadnienia szczególnymi okolicznościami. In vitro nie należy do najtańszych. Koszt jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego wynosi od 7 do 15 tysięcych złotych i nie obejmuje kosztów leczenia farmakologicznego, które są w większości refundowane. Uczestnicy programu mogą liczyć na dofinansowanie do wysokości 80 procent kosztów zabiegu pozaustrojowego – łącznie nie więcej niż 5 tys. za jedną procedurę! Musi być jednak spełniony warunek przeprowadzenia co najmniej jednej procedury przy wykorzystaniu zaawansowanych technik rozrodu wspomaganego medycznie. Przyszli rodzice mogą liczyć na trzy zabiegi w ramach programu, o ile w skutek pierwszego lub drugiego nie dojdzie do narodzin dziecka. W ramach programu, sfinansowane i przeprowadzone zostaną następujące elementy: stymulacja mnogiego jajeczkowania i monitorowanie, znieczulenie ogólne podczas punkcji, wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych, pobranie plemników w tym również na drodze biopsji jądra, najądrza, mikrochirurgii i przygotowanie do zapłodnienia, pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro, transfer zarodków do jamy macicy oraz kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym. Zabiegowi in vitro będzie można poddać się w jednej z placówej wyłonionych w trybie konkursu przeprowadzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Jak wynika z ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o leczeniu niepłodności, podmioty te muszą posiadać pozwolenie Ministra Zdrowia. Ich lista zostanie ogłoszona m.in: na oficjalnej stronie internetowej warszawskiego ratusza. Wszystkie pary będą mogły zakończyć swój udział w programie na każdym etapie planowanych działań. Jednak w przypadku rezygnacji i niedokończenia całości procedury, pacjenci zobowiązani zostaną do sfinansowania otrzymanych świadczeń z własnych środków. Jeśli natomiast procedura zapłodnienia pozaustrojowego zostanie zakończona wcześniej z powodów medycznych, to dofinansowanie obejmie przeprowadzone do tego etapu elementy!

Marzena Lech/fot.publicdomainpictures