I Oddział ZUS w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenia, które poprowadzą eksperci tej Instytucji. Poniżej znajdą Państwo harmonogram szkoleń w drugim półroczu 2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy. Szkolenia trwają około dwóch godzin.

W sposób szczególny Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza lekarzy na szkolenie z wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich, które od 1 grudnia br. całkowicie zastąpią tradycyjne papierowe zwolnienia. Płatników składek, którzy mają jeszcze problemy lub wątpliwości związane z e-Składką, pracownicy ZUS zapraszają na szkolenie z tej nowej formy rozliczeń.

Na szkolenia można się zapisać telefonicznie lub mailowo:


Na stronie www.zus.pl/o-zus/kalendarium znajdą Państwo szczegółowy opis szkoleń, a także ich harmonogramy we wszystkich oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.TERMINARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH:


Siedziba Oddziału
ul. Senatorska 6/8,
wejście od ul. Miodowej 5,
sala konferencyjna nr 117

Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach od 1 stycznia 2016 r.:
8 listopada, godz. 9:00 

Interaktywny Płatnik Plus: 
8 listopada, godz. 12:00

Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych:
15 listopada, godz. 9:00 

Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracja rozliczeniową:
15 listopada, godz. 12:00

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – ustalanie ustawodawstwa właściwego:
18 września, godz. 9:00 i 27 listopada, godz. 12:00 

Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców:
8 października, godz. 12:00 i 4 grudnia, godz. 12:00 

e-Składka - nowy wymiar rozliczeń:
6 września, godz. 9:00; 2 października, godz. 12:00; 25 października, godz.12:00; 6 listopada,godz. 12:00; 22 listopada,godz. 9:00 

Zasiłek chorobowy - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników: 
11 października, godz. 9:00; 24 października, godz. 9:00 

Zasiłek macierzyński - zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:
11 października, godz. 11:30; 24 października, godz. 11:30

Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych): 
23 października, godz. 9:00

Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców: 
23 października, godz. 12:00

Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych - szkolenie dla lekarzy:

9 sierpnia, godz. 9:00; 21 sierpnia, godz. 9:00; 11 września, godz. 9:00; 20 września, godz. 9:00; 2 października, godz. 9:00; 16 października, godz. 9:00; 25 października, godz. 9:00; 6 listopada, godz. 9:00; 20 listopada, godz. 9:00; 27 listopada, godz. 9:00; 4 grudnia, godz. 9:00; 13 grudnia, godz. 9:00


Inspektorat Warszawa-Żoliborz

ul. Kasprowicza 151
sala konferencyjna nr 227

Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach od 1 stycznia 2016 r.:

29 listopada, godz. 9:00

Interaktywny Płatnik Plus:

29 listopada, godz. 12:00

Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych:

30 sierpnia, godz. 9:00

Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracja rozliczeniową:

30 sierpnia, godz. 12:00

Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców:

18 października, g. 12:00 i 20 listopada, godz. 12:00

e-Składka - nowy wymiar rozliczeń:

28 sierpnia, godz. 9:00 i 27 listopada, godz. 9:00


Zasiłek chorobowy - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:

9 listopada, godz. 9:00 i 23 listopada, godz. 9:00

Zasiłek macierzyński - zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:

9 listopada, godz. 11:30 i 23 listopada, godz. 11:30

Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych):

20 listopada, godz. 9:00

Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców:

20 listopada, godz.12:00


Inspektorat Warszawa-Ochota
ul. Goleszowska 2,
sala konferencyjna nr 139

Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach od 1 stycznia 2016 r.:

21 września, godz. 9:00 i 11 grudnia, godz: 9:00

Interaktywny Płatnik Plus:

11 września, godz. 9:00 i 4 grudnia, godz: 9:00

Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych:

12 września, godz. 9:00 i 5 grudnia, godz: 9:00

Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracja rozliczeniową:

12 września, godz. 11:00 i 5 grudnia, godz: 11:00

Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców:

13 września, g. 9:00 i 13 grudnia, godz. 9:00

e-Składka - nowy wymiar rozliczeń:

11 września, godz. 12:00 i 6 grudnia, godz. 9:00

 

Zasiłek chorobowy - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:

7 grudnia, godz. 9:00 i 14 grudnia, godz. 9:00

Zasiłek macierzyński - zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:

7 grudnia, godz. 11:30 i 14 grudnia, godz. 11:30

Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych):

18 września, godz. 9:00

Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców:

18 września, godz.12:00

EW