Czyżby zbliżał się nieuchronny koniec z umowami śmieciowymi? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zamierza rozszerzyć uprawnienia jakie będzie miał Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Według ich projektu, będzie on miał możliwość zmiany umowy zlecenie na umowę o pracę.

Rzeczywiście w ostatnich miesiącach, można zauważyć nagminne zawieranie umów śmieciowych z pracownikami. Pracodawcy w tym celu chcą ominąć kwestię związaną z płaceniem składek zdrowotnych oraz społecznych. Jednak wielu z nich pracuje, na niemalże podobnych warunkach jak osoby pracujące na umowę o pracę. A ich umowy śmieciowe są aktualizowane każdego miesiąca.

Wielu pracowników boi się pójść z tym faktem do sądu pracy. Cieszą się, że mają jakiekolwiek zatrudnienie, często mówiąc, że „lepiej to, niż bezrobocie”. Są oni szczuci wieloma przekonaniami, że na ich miejsce z powodzeniem pracodawca znajdzie dziesięciu innych pracowników.

Gdyby projekt opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rzeczywiści wszedł w życie, to automatycznie inspektor PIP ma możliwość wpłynąć na pracodawcę, by ten zamienił umowę cywilnoprawną, na umowę o pracę. Byłby to bardzo duży krok zmierzający w kierunku wyeliminowania nadużyć i wykorzystywania pracowników na niekorzystnych dla nich warunkach zatrudnienia.