Jeszcze za czasów poprzedniej prezydentury, podpisano ustawę, która miała uregulować sytuację związaną z wysokością świadczeń rodzicielskich. Nad podpisem Bronisława Komorowskiego zawarte były przepisy, w których ustalono, że osoby, które nie będą mogły odebrać urlopu macierzyńskiego, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 1 tysiąca złotych.

Zasiłek macierzyński jeszcze do końca 2015 roku przysługiwał wyłącznie rodzicom, którzy byli pracownikami, lub osobami mającymi opłacaną składkę chorobową. W grupie tych osób znajdowali się także przedsiębiorcy, jak i również osoby zatrudnione na umowie zlecenie. Niestety na wypłatę świadczeń, nie miały prawa osoby bezrobotne, mające status ucznia bądź studenta, rolnicy, jak i również osoby pracujące na umowach śmieciowych, bez opłacanej składki chorobowej.

Po podpisaniu nowelizacji do ustawy, prawo zmieniło się na korzyć rodziców, którym urodzi się dziecko po 1 stycznia 2016 roku. Wszystkie osoby, którym do tej pory ten zasiłek nie przysługiwał, będą otrzymywać świadczenie w wysokości 1 tysiąca złotych miesięcznie.

Przy urodzeniu dziecka, świadczenie będzie wypłacane przez 52 tygodnie, przy urodzeniu dwójki dzieci, zasiłek wypłacany będzie przez 65 tygodni. Rodzice trojaczków mogą liczyć na zasiłek wypłacany przez okres 67 tygodni, natomiast czworaczków- przez 69 tygodni. W przypadku urodzenia 5 i  więcej dzieci- termin ten wydłuża się do 71 tygodni. Zasada jest analogiczna w przypadku przyjęcia dziecka lub dzieci do adopcji.

Zasiłek macierzyński dotyczy także rolników, ale będzie on wypłacalny bezpośrednio przez KRUS. W związku z tym został zwiększony odpis na fundusz prewencji i rehabilitacji. Wcześniej on wynosił 5%, a obecnie już 6,5%.

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, ustalono zasiłek macierzyński na jednakowym poziomie wynoszącym 1000 zł netto. Taka kwota będzie wypłacana również  z innych instytucji, niż powszechny zakład ubezpieczeniowy. Rolnicy za urodzenie dziecka mogli liczyć na świadczenie wypłacane jednorazowo, tym samym będąc równowartością 4 minimalnych świadczeń emerytalnych.

Z zasiłku macierzyńskiego będzie mógł skorzystać tylko jeden z rodziców. Świadczenie jednak nie będą mogły otrzymywać osoby, które mają uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego. Do grona tych osób zaliczają się także osoby, które otrzymają podobne świadczenia, ale nie wypłacane z powszechnego systemu ubezpieczeń.

Ustalenie o wypłacie zasiłków macierzyńskich nie neguje dodatkowej pomocy, jaka może być wypłacana przez gminy. Jednak kto otrzymałby wsparcie finansowe, jak i również jego wysokość jest już indywidualnie uzależnione od samorządu gminy.