Więcej pieniędzy niż wcześniej planowano zostanie wydanych w tym roku na likwidację barier architektonicznych. Wystarczy ich na zmiany w ponad trzystu miejscach utrudniających poruszanie się po mieście.

Więcej pieniędzy niż wcześniej planowano zostanie wydanych w tym roku na likwidację barier architektonicznych. Wystarczy ich na zmiany w ponad trzystu miejscach utrudniających poruszanie się po mieście.

W lutym tego roku została przedstawiona lista barier architektonicznych, które Zarząd Dróg Miejskich usunie z ulic w 2016 r. korzystając z puli pieniędzy (1 mln zł) przeznaczonych na te cel przez Radę Warszawy. Tak jak w poprzednim roku w projekt zaangażowały się też dzielnice, które nadesłały 187 propozycji barier do usunięcia. Teraz, po zweryfikowaniu, zostanie przedstawiona lista dzielnicowych przedsięwzięć na ten rok. Propozycji było tak dużo, że zwiększona została kwota na to przeznaczona – do 1,2 mln zł a lista lokalizacji, w których w 2016 r. planowane jest usunięcie barier architektonicznych obejmuje 315 pozycji – 214 na ulicach zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich i 101 na ulicach dzielnicowych (Śródmieście, Białołęka, Ochota, Rembertów, Mokotów, Ursynów, Wawer).

ZDM planuje m.in. usnąć bariery na Białołęce z ul. Marywilskiej, na Bielanach z ul. Marymonckiej, a na Pradze z ulic Namysłowskiej i Wileńskiej oraz okolic pl. gen. J. Hallera. Śródmieście zapowiada poprawę krawężników m.in. na ulicy Polnej i Jazdów. W tym roku w projekt szczególnie zaangażował się Rembertów – dzielnica usunie bariery np. na ul. Działyńczyków i B. Gembarzewskiego. Mokotów zajmie się przejściami dla pieszych na ul. Ksawerów a Ursynów na ul. ppłk. Z.S. Kiedacza oraz oraz zbuduje pochylnię przy ul. Wiolinowej przy Domu Sztuki.

To trzecia edycja projektu likwidacji barier architektonicznych we współpracy miasta i twórców Warszawskiej Mapy Barier. Rokrocznie Rada Warszawy przeznacza na ten cel 1 mln zł. W 2014 r. za 1 mln zł usunięte zostały bariery w 209 miejscach Warszawy; w 2015 r. za 1,4 mln zł zlikwidowano 211 barier.

Miasto Warszawa współpracuje ze stowarzyszeniem SISKOM przy projekcie Warszawska Mapa Barier (www.mapabarier.siskom.waw.pl). Projekt powstał w 2011 r. i został przygotowany przez stowarzyszenie SISKOM we współpracy z innymi organizacjami społecznymi. Warszawska Mapa Barier gromadzi w jednym miejscu i lokalizuje na mapie zgłaszane przez różne organizacje i instytucje bariery architektoniczne, które są utrudnieniem w poruszaniu się dla wielu użytkowników, nie tylko osób niepełnosprawnych, niewidomych lub osób z niepełnosprawnością ruchową, ale także dla rodziców z wózkami dla dzieci, osób starszych, rowerzystów, a nawet osób z dużym bagażem podróżnym; słowem dla wszystkich, którzy poruszają się pieszo. Bariery architektoniczne to np.: za wysokie krawężniki na przejściach dla pieszych, brak płyt ostrzegawczych dla osób z wadami wzroku, schody bez podjazdów i wind, nierówne i wąskie chodniki, przeszkody na drodze, czyli źle ustawione znaki drogowe, ławki, kosze na śmieci.

fot. um.warszawa.pl