Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych, zapoczątkowane zostały przez Socjalistyczną Partię Ameryki. Ustanowiono je dla upamiętnienia walki o prawa wyborcze i lepsze warunki pracy dla kobiet. Dzień Kobiet jest czasem refleksji na temat poczynionych postępów, wezwania do zmian oraz świętowania aktów odwagi i determinacji przez zwykłe kobiety, które odegrały niezwykłą rolę w historii swoich krajów i społeczności.

Straż Więzienna pierwszą służbą dla kobiet

Straż Więzienna była pierwszą formacją mundurową w Polsce, która oficjalnie przyjęła kobiety w swoje szeregi. Już w Dekrecie Rady Ministrów o tymczasowych przepisach więziennych z 1919 r. Art. 3 jest mowa o „dozorcach i dozorczyniach", a Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 listopada 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej uwzględniało specjalne umundurowanie dla kobiet funkcjonariuszy.

Służba jest kobietą

Kobiety w  jednostkach penitencjarnych pracują na wszystkich stanowiskach, często w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Często służbę pełnia jako wychowawcy, nie tylko żeńskiej części osadzonych. Bardzo dobrze radzą sobie z osadzonymi mężczyznami. Kobiety zajmują się zatrudnieniem skazanych, pracują jako psycholożki, terapeutki, pielęgniarki, dbają o zaplecze techniczne jednostek, duża część pełni funkcje kierowników działów. Kobiety pełnią służbę również w dziale ochrony zapewniając bezpieczeństwo w jednostkach penitencjarnych.

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie zatrudnionych jest łącznie 118 kobiet, w tym 110 funkcjonariuszek. Na etatach cywilnych zatrudnionych jest obecnie 8 kobiet. Panie z sukcesem łączą pracę zawodową ze swoimi pasjami poza służbą: sportem, podróżami, działalnością charytatywną i społeczną.

Współpraca kobiet i mężczyzn w Służbie Więziennej ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych oraz zagwarantowanie odpowiednich warunków prowadzenia skutecznego procesu resocjalizacji osadzonych.

ppor. Ewa Smolińska