Często zdarza się, że kupujemy warzywa przekonani o tym, że pochodzą z Polski, a nieuczciwi sprzedawcy wciskają nam zagraniczne. Niebawem jednak skończy się takie nabijanie klientów w butelkę, bo prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zasadach znakowania żywności. Teraz każdy produkt będzie musiał być opatrzony informacją o kraju pochodzenia.

Ustawa przyjęta w lipcu przez Sejm wprowadziła ważne zmiany, ułatwiające łatwiejszą identyfikację produktów spożywczych (w tym warzyw i owoców). Nakazuje też udostępnianie konsumentom wszystkich informacji na ich temat.

Celem ustawy jest przede wszystkim powstrzymanie praktyk sprzedawania zagranicznych owoców i warzyw jako polskich. Każdy produkt, który zostanie wprowadzany do sprzedaży będzie musiał być opatrzony informacją o kraju jego pochodzi. Za brak takich informacji sprzedawca może zostać ukarany grzywną.

Kary będą też naliczane za nieokazanie dokumentów, które towarzyszyły dostarczonej partii warzyw lub owoców oraz za niezamieszczanie w tych dokumentach wymaganych informacji. Karane będzie również podawanie nieprawdziwych informacji i ponowne wprowadzanie do obrotu tych produktów, które zostały zakwalifikowane jako niezgodne z wymogami unijnymi.