17 kwietnia odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie zagospodarowania przestrzennego ogródków działkowych przy ul. Kinowej. Do 8 maja w Urzędzie Dzielnicy będzie można oglądać plan miejscowy.

4 kwietnia w Biurze Architektury Planowania Przestrzennego wyłożony do wglądu został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogródków na Pradze-Południe.

17 kwietnia w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 odbędzie się publiczna dyskusja na temat projektu. Z kolei w sobotę 21 kwietnia (godz. 10.00-14.00), a także każdy wtorek (9.00-12.00) i czwartek (13.00-16.00) swój dyżur w Urzędzie Dzielnicy pełnił będzie projektant, który opowie o planie i przyjmie uwagi mieszkańców.

W okolicy wejścia do kompleksu Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Kinowej zawisła wystawa plenerowa planu zagospodarowania. Z geoprezentacją ogródków działkowych można zapoznać się także na stronie www.architektura.um.warszawa.pl.

MK