Sierpień to czas, gdy uczniowie cieszą się wakacjami i żaden z nich nie myśli jeszcze o powrocie do szkoły. Ale dla strażników miejskich to odpowiedni moment na sprawdzenie – czy otoczenie placówek, do których już wkrótce pójdą nasze dzieci jest bezpieczne.

-W trakcie kontroli funkcjonariusze zwracają uwagę na wszystkie aspekty mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów. Najczęściej konieczne jest odnowienie znaków poziomych na przejściach dla pieszych, które w wyniku działania warunków atmosferycznych oraz intensywnej eksploatacji ulegają zatarciu. W takich przypadkach konieczne jest jak najszybsze odświeżenie i odmalowanie. Niekiedy należy również odsłonić znaki, które zostały zasłonięte przez gałęzie drzew – informuje Robert Bojara, kierownik Referatu Patrolowo Interwencyjnego VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Funkcjonariusze sprawdzają także m.in: stan barier ochronnych uniemożliwiających dziecku wtargnięcie na jezdnię oraz stan nawierzchni chodników w pobliżu 400 warszawskich szkół.


Jak twierdzą strażnicy miejscy, znacznie rzadziej dochodzi do przypadków celowego zniszczenia znaków czy elementów tzw. małej architektury. -W rejonie jednej ze szkół stwierdziliśmy wygięte słupki oddzielające chodnik od miejsc parkingowych, przy kolejnej odwrócony znak drogowy i jeden zaklejony naklejkami. W każdym przypadku kiedy stwierdzamy nieprawidłowości powiadamiamy zarządcę terenu aby jak najszybciej je usunął - wyjaśnia Janusz Bieńko kierownik Referatu Patrolowo Interwencyjnego I Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.   


Strażnicy miejscy kontrolują również tereny bezpośrednio przyległe do obiektów szkolnych na których znajdują się boiska i place zabaw. -Dyrekcje placówek zazwyczaj jeszcze przed naszymi kontrolami zlecają obsłudze technicznej weryfikację stanu ogrodzeń, nawierzchni boisk czy elementów wolno stojących znajdujących się na terenie bezpośrednio przyległym do szkoły. Mówimy tutaj chociażby o zleceniu usunięcia ubytków w płytach chodnikowych, uszkodzonych ławkach czy przycięciu gałęzi drzew - mówi st. inspektor Piotr Karasiński z Referatu Szkolnego VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.


Sierpniowe kontrole nie będą ostatnimi, które przeprowadzą strażnicy miejscy. Przez cały rok będą bowiem prowadzić patrole w okolicy placówek oświatowych i dbać o bezpieczeństwo uczniów oraz reagować jeśli stwierdzą jakiekolwiek nieprawidłowości i zagrożenia, również w infrastrukturze przyszkolnej. Zadbają też o to, żeby uczniowie doszli bezpiecznie do szkół przez najbardziej uczęszczane i zagrożone zdarzeniami drogowymi przejścia dla pieszych w okolicy placówek.

Red/fot. Straż Miejska Warszawa