Ta wiadomość z pewnością ucieszy mieszkańców Wawra. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz firma Warbud, czyli inwestor i wykonawca budowy południowej obwodnicy Warszawy właśnie poinformowali, że: nie będzie stałego zamknięcia przez rok ulicy Mozajkowej podczas realizacji inwestycji.

O tym, że budowa drogi ekspresowej S2 czyli Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" jest dobrym pomysłem nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Dzięki tej inwestycji powstanie bezpieczny odcinek drogi ekspresowej, zapewniający wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podroży. Rozwinie się także infrastruktura drogowa obszaru metropolitarnego, a sieć dróg miejskich zostanie powiązana z istniejącą autostradą A-2 (w węźle "Konotopa") i planowaną autostradą A2 w węźle "Lubelska" i innymi drogami krajowymi. Kolejne korzyści wynikające z funkcjonowania Południowej Obwodnicy Warszawy to: przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich, usprawnienie funkcjonowania transportu dla miasta Warszawy i okolic, kumulujących bardzo duże potoki ruchu, ograniczenie ruchu tranzytowego w mieście, skrócenie czasu podroży, oszczędności paliwa, zapewnienie komfortu jazdy, zmniejszenie ryzyka wypadków. A także: ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg, przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów, usprawnienie połączenie pomiędzy dzielnicami Warszawy (od Mokotowa – Ursynowa do Wawra) i usprawnienie komunikacji pieszo – rowerowej oraz budowa nowych ścieżek rowerowych

W ramach inwestycji zaplanowano budowę: drogi ekspresowej długości 18,5 km, posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu, tunelu pod Ursynowem, mostu przez Wisłę, estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, węzłów: „Ursynów Zachodni”, „Ursynów Wschodni ”, „Przyczółkowa”, „Wał Miedzeszyński”, „Patriotów” oraz docelowo przewidziano dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis”, który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński” oraz urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to III kwartał 2020 roku.

Utrudnienia ograniczone do minimum

Przedstawiciele Warbudu oraz GDDKiA spotkali się w środę, 22 listopada z Zarządem Dzielnicy, aby omówić kwestię, która spędzała sen z powiek mieszkańcom Wawra. Zwłaszcza kierowcy obawiali się, że zamknięcie ulicy Mozajkowej (od Szafirowej do Brodnickiej) na rok zmieni ich życie w piekło i uniemożliwi normalny dojazd do pracy i domów. Dlatego apelowali do włodarzy, żeby jeszcze raz przemyśleli tę kwestię. Na szczęście udało się wypracować kompromis i dzięki temu, zamknięcie ulicy, jedynie na tydzień zaplanowane zostało na godzinę 13:00 w poniedziałek, 27 listopada. Tymczasowa organizacja ruchu obejmie swym zakresem następujące ulice zlokalizowane w obszarze ograniczonym ulicami Mozaikową i Patriotów: Mozaikowa, Szafirowa, Tuberozy, Deptak, Brodnicka. W tym czasie wykonawca robót będzie przebudowywał kolizje z instalacjami podziemnymi, a na początku grudnia na Mozaikową mają wrócić kierowcy. Kolejne zamknięcia również będą czasowe. Najdłuższe z nich potrwa 2-3 miesiące i planowane jest prawdopodobnie w okresie wakacyjnym.Na razie nie wiadomo jeszcze, co z kwestią zamknięcia ul. Patriotów. Propozycja Zarządu Dzielnicy jest taka, by przeprowadzone zostały objazdy dla samochodów po wschodniej stronie ulicami Arniki i Drozdową. Natomiast kolejna dobra wiadomość jest taka, że wykonawca zobowiązał się do wybudowania przejścia podziemnego, które umożliwi dzieciom dojście do szkoły na ul. Wolnej.

ML