Trzy bezkolizyjne przejazdy przez tory kolejowe powstaną już za dwa lata. Będzie bezpieczniej, a mieszkańcy zyskają lepsze połączenie pomiędzy częściami dzielnic podzielonych torami kolejowymi.

18 stycznia Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał trzecią umowę dotyczącą budowy trzech bezkolizyjnych przejazdów w Wesołej. Inwestycja ta zakłada budowę tunelu pod torami kolejowymi w Rembertowie, pomiędzy ul. Marsa a gen. A. Chruściela „Montera”, koszt projektu wyniesie około 1 510 550 złotych. Kolejnym obiektem, który zostanie sfinansowany za kwotę około 797 040 złotych będzie wiadukt nad torami w Rembertowie oraz układ drogowy przy ul. Chełmżyńskiej. W ramach projektu zostanie zaprojektowany oraz wybudowany tunel pod torami kolejowymi w Wesołej, pomiędzy ul. 1 Praskiego Pułku a Okuniewską (droga wojewódzka nr 637). Te trzy nowe elementy infrastruktury miejskiej to efekt porozumienia, jakie władze Warszawy podpisały z Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia to ok. 115 mln zł, w tym roboty budowlane ok. 90 mln zł. Miasto i Polskie Linie Kolejowe pokryją je po połowie.

W pierwszym etapie przedsięwzięcia, w latach 2017-18, została opracowana dokumentacja projektowa, pozyskane stosowne decyzje administracyjne i potrzebne grunty. Prowadzeniem inwestycji zajął się Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą na tym etapie opiniowały elementy inwestycji z zakresu infrastruktury i ruchu kolejowego. Drugi etap to już budowa w terenie i wszelkie formalności związane z rozliczeniem inwestycji. Po wyborze wykonawcy inwestycja będzie skoordynowana tak, aby w, jak najmniejszym stopniu wpływała na ruch w mieście i na kolei. Po wybudowaniu o obiekty będzie dbało miasto, kolej będzie zarządzała infrastrukturą służącą ruchowi pociągów.

Przedsięwzięcie PLK i Warszawy wpisuje się w konsekwentne wprowadzanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. bezkolizyjnych przejazdów (wiaduktów i tuneli) przez tory. Takie rozwiązania zastosowano m.in. na trasie Warszawa – Trójmiasto, budowane są w Tarnowie, na linii Wrocław – Poznań. Dzięki nim zwiększa się poziom bezpieczeństwa na kolei i usprawniane są systemy komunikacji miejscowości „przylegających” do linii kolejowych. Na Mazowszu kolejarze zamierzają wybudować także tunele w Sulejówku. Łącznie w projekcie zarządca infrastruktury przeznaczy 400 mln zł na modernizację przejazdów kolejowo-drogowych i budowę skrzyżowań bezkolizyjnych.

NK/fot. UM Warszawa