W Polsce będzie tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. Przynajmniej w zakresie Kodeksu karnego. U nas tak samo, jak w Ameryce wyroki więzienia za różne przestępstwa będą się sumowały. Tak chce zrobić minister sprawiedliwości. -Uważamy, że sprawiedliwość i zasada równości wobec prawa wymaga, żeby sprawca, który popełnił zło, za które wymierzono mu karę, tę karę odbył - powiedział Zbigniew Ziobro.

Teraz jest tak, że jeśli ktoś dokonał kilku przestępstw, to sąd nie karze go za każdy z tych czynów osobno, zgodnie z przewidzianą za nie kodeksową karą, tylko wymierza wspólny wyrok, zwykle za najcięższe przestępstwo. Po proponowanej zmianie kary za wszystkie przestępstwa będą wykonywane po kolei. Trudniej też będzie o przedterminowe zwolnienie z więzienia.


-Gdyby się np. zdarzyło, że sprawca zostanie skazany za kilka przestępstw, które są zagrożone karą po 25 lat pozbawienia wolności, mogłoby to być ponad 100 lat więzienia. Uważamy, że sprawiedliwość i zasada równości wobec prawa wymaga, żeby sprawca, który popełnił zło i za które wymierzono mu karą, tę karę odbył - powiedział.

Zdaniem ministra sprawiedliwości, obecnie „sprawca, który popełnia wiele przestępstw dostaje nagrodę w postaci tzw. kary łącznej”. -Na dodatek ta kara jest z reguły bardzo zredukowana. Można powiedzieć, że bardziej się opłaca popełnić wiele przestępstw niż jedno, czy dwa, bo może wyjść na tym lepiej - stwierdził szef MS.

Ziobro wspomniał o wyroku, który zapadł w Lublinie. -Tam sprawcę skazano za popełnienie dwudziestu przestępstw m.in. gwałtu, rozboju z użyciem broni, oszustw, pasterstwa i pobicia. Gdyby zsumowano mu kary za wszystkie te czyny, to zostałby skazany na 61 lat, ale dzięki zastosowaniu kary łącznej dostał raptem 15 lat więzienia. Wynika z tego, że rozwiązanie, które być może groźnie brzmi - kara łączna - w rzeczywistości jest bonusem dla przestępcy, który popełnia wiele czynów niezgodnych z prawem - mówił Ziobro.

-Uważamy, że sprawcy, którzy popełnili wiele przestępstw są dużo groźniejsi niż sprawcy jednorazowi i dlatego powinni być surowiej karani niż jednorazowi. Tymczasem mamy do czynienia ze swego rodzaju paradoksem. Ten, kto raz popełni przestępstwo może dostać bardziej surową karę niż ten, kto popełnił je wielokrotnie. Chcemy z tym skończyć - oświadczył minister. Dodał, że według projektu ustawy osoba, której wyroki zostałyby zsumowane mogłaby się ubiegać o przedterminowe zwolnienie, dopiero po odbyciu połowy kary.