Światowy Dzień Walki z Rakiem został ustanowiony 4 lutego 2000 roku na Światowym Szczycie Waki z Rakiem w Paryżu, zorganizowanym przez dyrektora generalnego UNESCO i Prezydenta Francji. Na szczycie opracowano tzw. Kartę Paryską, zobowiązującą wszystkie kraje, które podpisały się pod nią do tworzenia programów zapobiegających chorobom nowotworowym. Nadrzędnym celem Światowego Dnia Walki z Rakiem jest zwrócenie uwagi na zapobieganie i leczenie chorób nowotworowych.

Kadra Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie w ramach współpracy z Fundacją Dom Kultury przygotowała dla skazanych kobiet odbywających karę pozbawienie wolności zajęcia kulturalno-oświatowe promujące zdrowy tryb życia oraz zwiększające świadomość dotyczącą objawów, diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Profilaktyka

W profilaktyce chorób nowotworowych duże znaczenie ma odżywianie i tryb życia. Właściwa dieta, aktywność fizyczna oraz ograniczenie używek pomogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia nowotworów. Należy także regularnie poddawać się  badaniom profilaktycznym - wczesne wykrycie raka zwiększa szanse na wyleczenie. Międzynarodowe zespoły badawcze szacują, że nawet 90% nowotworów powodują czynniki zewnętrzne, na które mamy wpływ. Przestrzegając prostych zasad zdrowego stylu życia, jesteśmy w stanie obniżyć ryzyko zachorowania. Zasady, których należy przestrzegać, zostały opracowane dzięki wieloletnim badaniom naukowym i opublikowane pod tytułem „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”. Na podstawie dwunastu zaleceń Kodeksu stworzono polską publikację „12 sposobów na zdrowie”, które zawierają porady pomocne w prowadzeniu zdrowego stylu życia i obniżeniu ryzyka zachorowania na raka:

 1. Nie pal, nie używaj tytoniu w żadnej postaci. 

 2. Stwórz w domu środowisko wolne od dymu tytoniowego

 3. Utrzymuj prawidłową masę ciała.

 4. Bądź aktywny fizycznie w codziennym życiu. Ogranicz czas spędzany na siedząco.

 5. Przestrzegaj zaleceń prawidłowego sposobu żywienia. 

 6. Jeśli pijesz alkohol dowolnego rodzaju, ogranicz jego spożycie. Abstynencja pomaga zapobiegać nowotworom.

 7. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. Chroń się przed słońcem, używaj produktów przeznaczonych do ochrony przeciwsłonecznej, nie korzystaj z solarium. 

 8. Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w miejscu pracy.

 9. Dowiedz się, czy w domu jesteś narażony na naturalne promieniowanie spowodowane wysokim stężeniem radonu.

 10. Zdrowie kobiet: karmienie piersią zmniejsza u matki ryzyko zachorowania na nowotwory – jeśli możesz karm piersią. Hormonalna terapia zastępcza zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów – ogranicz jej stosowanie.  

 11. Zadbaj o to, aby Twoje dziecko zostało zaszczepione przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – WZWB (dotyczy noworodków), wirusowi brodawczaka ludzkiego – HPV (dotyczy dziewcząt). 

 12. Bierz udział w zorganizowanych programach badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania: raka jelita grubego (kobiety i mężczyźni), raka piersi (kobiety), raka szyjki macicy (kobiety).

Resocjalizacja sposobem na zdrowy tryb życia

Bogacenie wiedzy osadzonych o zdrowiu własnym i innych, tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia, oraz nabywanie umiejętności dbania o zdrowie to podstawa edukacji zdrowotnej w jednostce penitencjarnej. Edukacja zdrowotna to ukierunkowane działanie na jednostkę, a promocja zdrowia oddziaływuje na system społeczny. To proces wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, w którego zakres wchodzi wiedza o zdrowiu związana z funkcjonowaniem własnego organizmu, umiejętność zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wiedza i umiejętność związane z korzystaniem  z opieki zdrowotnej oraz wiedza o czynnikach środowiskowych, społecznych i politycznych wpływających na zdrowie
  
W ramach promocji zdrowego stylu życia w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie realizowane są programy resocjalizacyjne promujące zdrowy tryb życia oraz kółka pozytywnej aktywności fizycznej.