Już w dzieciństwie pociągał cię mundur i czekałeś z niecierpliwością na kolejny odcinek ulubionego serialu o przygodach stróżów prawa? Zatem z pewnością ucieszy cię fakt, że już wkrótce masz szansę zostać jednym z nich! Komenda Stołeczna Policji właśnie ogłosiła terminarz tegorocznej rekrutacji!

Nabór do służby zostanie przeprowadzony w trzech terminach. W pierwszym, czyli 22 sierpnia szansę na karierę w Policji będzie miało 95 osób, w drugim (2 listopada), policjantami zostanie 130 osób, a w trzecim (28 grudnia) do mundurowych dołączy 176 osób.

Mile widziani będą wszyscy kandydaci, którzy lubią wyzwania i niesienie pomocy innym. Przyszli policjanci powinni pamiętać o tym, że jest to zawód dla ludzi z pasją – wymagający, ale jednocześnie dający dużo satysfakcji i co niezwykle ważne – gwarantujący stabilne warunki zatrudnienia. Praca w Policji to również możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego, szansa na rozwój zawodowy i różnorodny system szkoleń oraz precyzyjny system wynagrodzenia i rozbudowany system socjalny.

Kto może zostać policjantem?

Przede wszystkim obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który posiada co najmniej średnie wykształcenie. Kandydat nie może być także skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Bardzo ważne, aby korzystał z pełni praw publicznych, posiadał zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Warunkiem koniecznym jest też rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Niewątpliwie, przydać się mogą również:

  • wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

  • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione,

  • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier),

  • wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).


Nieco większe szanse na zostanie policjantem będą też miały osoby, które:

  • posiadają tytuł ratownika albo ratownika medycznego,

  • posiadają uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

  • posiadają uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,

  • posiadają prawo jazdy kategorii „A” lub „C”


Niezbędbne formalności

Aby ubiegać się o pracę w policji należy złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do służby, wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B (formularz kwestionariusza pobierzecie w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju) oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu). Nie zapomnijcie też o kserokopiach świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej pozostawaliście w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu)! Jeżeli jesteście objęci ewidencją wojskową, zabierzcie również książeczkę wojskową! Przypominamy, że osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej!

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, mieszczącej się przy al. „Solidarności” 126. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:30. Dodatkowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej znajdziecie na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji oraz na portalu policja.pl w zakładce „Praca w Policji”. Możecie też zgłosić się bezpośrednio do siedziby Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, przy al. „Solidarności” 126 w Warszawie lub zadzwonić pod jeden z następujących numerów tel.: (22) 603 24 49, (22) 603 24 51, (22) 603 24 30, (22) 603 24 53, (22) 603 24 59.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Marzena Lech/fot. KSP