Mieszkańcy Wawra muszą się przygotować na spore utrudnienia. Firma Warbud S.A, wykonawca odcinka południowej obwodnicy Warszawy, właśnie poinformowała o zmianach w tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy.

Firma chce jednocześnie na jedenaście dni zamknąć przejazd w Miedzeszynie i wdrożyć tymczasową organizację ruchu na odcinku wschodniej części ulicy Patriotów. Oznaczać to będzie bardzo poważne problemy komunikacyjne w dzielnicy w tym okresie. Przejazd w Miedzeszynie ma być zamknięty od 26 marca do 14 kwietnia , a tymczasowa organizacja ruchu na Patriotów Wschód wdrożona od 3 kwietnia. Władze Warszawy i dzielnicy Wawer stanowczo nie zgadzają się z przedstawioną im propozycją. Takie rozwiązanie, sprawi że dwa etapy prac nałożą się nie siebie i może dojść do paraliżu komunikacyjnego w dzielnicy.

W związku z tym, burmistrz Wawra, Łukasz Jeziorski oraz jego zastępcy: Zdzisław Gójski i Leszek Baraniewski wystąpili z oficjalnym pismem do dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Jacka Grygi. W dokumencie datowanym na dzień 14 marca czytamy: -W związku z kierowaną w ostatnim czasie korespondencją firmy Warbud SA jako wykonawcy robót drogowych polegających na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy odcinek C (Wał Miedzeszyński – granica Dzielnicy Wawer), Zarząd Dzielnicy Wawer m.st Warszawy podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w opinii do projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obszarze węzła Patriotów. Jednocześnie stanowczo protestujemy przeciwko łączeniu poszczególnych etapów prac (przewidzianych projektem czasowej organizacji ruchu) powodujących dodatkowe utrudnienia w konsekwencji prowadząc do paraliżu komunikacyjnego w tej części Dzielnicy Wawer oraz całej linii otwockiej. Jest to rozwiązanie niezgodne ze wszystkimi dotychczasowymi uzgodnieniami dokonanymi w przedmiotowym temacie. Reasumując, ponownie podkreślamy, że zamknięcie wschodnie części jezdni ulicy Patriotów przy jednoczesnym zamknięciu przejazdu kolejowego w rejonie PKP Miedzeszyn i bez funkcjonowania drogi tymczasowej w ciągu ulic Arniki/Drozdowa jest niedopuszczalne.

Nadawcy pisma, w ostatnich jego słowach sugerują też dyrekcji GDDKiA, wprowadzenie innego rozwiązania: -Widzimy możliwość uruchomienia tymczasowej drogi przez plac budowy, wykorzystaniem ulicy Lokalnej oraz łącznika w śladzie ulicy Bystrzyckiej.

O tym, które drogi będą zamknięte i którędy poprowadzone zostaną objazdy, przekonamy się już wkrótce.. Tymczasem zapraszamy Was do wyrażania opinii i komentowania sprawy na naszym FB!

Marzena Lech/fot. UG Wawer