Już wiosną na terenie Żoliborza zostanie przeprowadzona prawdziwa roślinna metamorfoza. Przy ulicy Broniewskiego, Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego oraz alei Wojska Polskiego zostaną zasadzone nowe drzewa. Przedsięwzięcie to, jest wynikiem wdrożenia projektu „Milion drzew dla Warszawy”.

Celem projektu jest przebudowa całego krajobrazu ulicy i wykorzystanie dotychczasowych rezerw terenowych na zagospodarowanie zielenią. Istotnym elementem akcji jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi, poparta konkretnymi działaniami – sadzeniem i ochroną drzew. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatu.

Wiosną 2017 roku Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłosił przetarg, który wyłonił wykonawców koncepcji aranżacji zieleni osiemnastu ulic na Bielanach, Bemowie i Żoliborzu. Będą to m.in.: Wisłostrada (na odcinku od mostu Gdańskiego do północnych granic Warszawy) oraz ulice: Broniewskiego, Górczewska, Krasińskiego, Mickiewicza, Powstańców Śląskich, Wrocławska i Żeromskiego. Zmiany dotyczyć będą blisko osiemdziesięciu warszawskich arterii. Łącznie, we wszystkich dzielnicach pojawi się minimum 18 tysięcy drzew. W ciągu dwóch lat na ten cel zostanie rozgospodarowanych ponad 20 milionów złotych. Przy ulicach, w parkach czy na skwerach, wiosną i jesienią, pojawią się drzewa mające od 6 do 10 lat, o obwodzie 16-18 cm, wysokości sięgającej nawet 7 metrów.

„Milion drzew” to również program, w którym mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą zaangażować się w rozwój zieleni miejskiej. Każdy warszawiak może mieć swój udział w zazielenianiu miasta. W ubiegłym roku utworzono aplikacje „Milion drzew”, dzięki której każdy mieszkaniec może wskazać miejsce nasadzenia drzew. Dzięki programowi zasadzono ich już ponad 5000.

Zarząd Zieleni zachęca również do wspólnej pracy nad projektem zazieleniania dzielnicy. W ramach działań będą prowadzone wspólne akcje sadzenia drzew oraz konkursy na najlepsze inicjatywy. Chętni mogą dobrowolnie sfinansować zakup roślin. W ramach projektu, możliwa jest również opieka nad starszymi drzewami. Dzięki temu, możliwe będzie sfinansowanie działań mających na celu poprawę kondycji zasłużonych drzew.

Stołeczny ratusz zachęcą do wspólnego działania w ramach akcji. Pierwszym krokiem ku poprawie przestrzeni miejskiej były zorganizowane przez zarząd zieleni spotkania z mieszkańcami. Podejmowano na nich tematy dotyczące nowej zieleni, ławek, koszy na śmieci czy niedogodności, jakie były widoczne na terenie dzielnicy. Mieszkańcy Żoliborza mieli ogromny wpływ na rozwój projektu. Swoje propozycje odnowy miasta, mogli przesyłać mailowo wraz z lokalizacjami miejsc, które chcieliby zmienić.

Kolejnym etapem wdrażania projektu jest publikacja potrzeb obywateli w drugiej połowie stycznia. Pod koniec stycznia i na początku lutego projektanci i projektantki wpiszą zebrane głosy w koncepcję zazielenienia ulic. W drugiej połowie lutego koncepcję oceni komitet sterujący tym projektem. Następnie projektanci i projektantki naniosą ostatnie poprawki. Projekt zielonego otoczenia ulic Broniewskiego, Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego i al. Wojska Polskiego zostanie opublikowany pod koniec marca na stronie Zarządu Zieleni.

7 oraz 8 kwietnia odbędą się natomiast spotkania z projektantami, dotyczące zazielenia ul. Słowackiego, Mickiewicza, al. Wojska Polskiego, ul. Broniewskiego i Krasińskiego. Koncepcje zagospodarowania ulic i raport z konsultacji zostaną opublikowane w maju 2018 r. Na podstawie koncepcji przygotowane zostaną projekty wykonawcze nasadzeń. Pierwsze drzewa zostaną posadzone jeszcze w tym roku. Projekty wymagające większych przekształceń będą realizowane stopniowo w kolejnych sezonach.

Natalia Kowalczyk/ fot. pixabay