Nie od dziś wiadomo, że opieka medyczna nad osobami w starszym wieku często przerasta możliwości polskich lekarzy. Nie dysponują oni fachową wiedzą na ten temat i odpowiednim sprzętem. A jak informuje stołeczny ratusz, w kilku dzielnicach Warszawy, np. Śródmieściu, Żoliborzu, Woli i Ochocie, osoby starsze stanowią ponad 25 procent populacji. Dlatego z przyjemnością informujemy, że w Centrum Alzheimera przy ul. Wilanowskiej 257 własnie powstało Geriatryczne Centrum Medyczne, które przyjmie nie tylko seniorów, ale także innych pacjentów.

-Utworzenie Geriatrycznego Centrum Medycznego to odpowiedź na potrzeby seniorów. Specjalnie uruchomiliśmy tę placówkę podstawowej opieki zdrowotnej przy Centrum Alzheimera tak, aby specjalizowała się w pomocy osobom starszym. Jest to pilotażowe połączenie działalności domu pomocy społecznej, jakim jest Centrum Alzheimera, z przychodnią zdrowia – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, podczas wizyty w ośrodku.

Dzięki działającemu od 2011 roku Centrum Alzheimera, w Warszawie wzrosła dostępność usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi. Wiele osób szukało tu również pomocy medycznej w zakresie diagnostyki i leczenia. Teraz ją znajdą w Geriatrycznym Centrum Medycznym, które składa się z trzech, wdrażanych stopniowo elementów. Od 1 sierpnia, mieszańcy dzielnicy, którzy dotychczas musieli szukać pomocy lekarskiej na mieście mogą korzystać z placówki podstawowej opieki zdrowotnej z lekarzem rodzinnym w Centrum Alzheimera. Dodatkowo, na wrzesień br. zaplanowano uruchomienie rehabilitacji (po uzyskaniu konktraktu z NFZ). Prawdopodobnie, do dyspozycji pacjentów będzie też poradnia specjalistyczna (z lekarzami geriatrami, neurologami i psychoatrami). Jej urochomienie jest uzależnione od ogłoszenia konkursu przez NFZ. Pełne wdrożenie projektu zwiększy dostępność do opieki geriatrycznej osób starszych. Może być również bazą do realizacji wielu projektów z obszaru polityki senioralnej czy opieki długoterminowej.

Przypominamy także, że przed dwoma laty w szpitalu Wolskim w wyremontowanym pawilonie socjalnym uruchomiono 36-łóżkowy oddział geriatryczny. Niestety oddział został wyłączony z sieci szpitali utworzonej przez Ministerstwo Zdrowia.

Red/fot. Miasto Stołeczne Warszawa