Już od miesiąca można ubiegać się o dofinansowanie modernizacji kotłowni oraz zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Dodatkowe pieniądze pochodzą z projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pierwsze wnioski wpłynęły z dniem rozpoczęcia dofinansowania tj. 4 kwietnia. Wsparcie, które skierowane jest do osób fizycznych mieści się w ramach programów:„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”, „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”.

Głównym celem realizacji programów jest ogólna poprawa stanu środowiska w Warszawie, ze szczególnym naciskiem na zmniejszenie narażania ludności na oddziaływania różnego rodzaju zanieczyszczeń powietrza. Działania mają się przyczynić do obniżenia poziomów pyłów PM2,5 i PM10, będących prawdziwym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. W ramach działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przewidziano środki na promocję i upowszechnianie technologii ograniczającej zjawisko niskiej emisji.

Na pomoc finansową może liczyć każdy kto chce wymienić starą kotłownie węglową na taką zasilaną gazem, olejem lub biomasą. Zastąpione również zostaną piece gazowe, olejowe lub opalane biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Przewidziano również wsparcie finansowe na zakup i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej. W makro skali przyczyni się to do ogólnej poprawy stanu środowiska i niższych rachunków za ogrzewanie.

Sama pomoc finansowa będzie miała charakter pożyczki, z wyjątkiem sytuacji w której, wsparcie dotyczyć będzie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. W tym przypadku udzielona pomoc będzie miała formę dotacji.

Szczegółowe informacje o zakresie w/w Programów oraz warunkach uzyskania wsparcia dla inwestycji znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Warto się śpieszyć ze składaniem wniosków. Co prawda środki dostępne są aż do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do 30 września 2016 roku.

Konrad Hamelusz/fot. wikimedia.org