Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie wraz z Fundacją Ronalda McDonalda sprawiają radość i wywołują uśmiech na twarzach najmłodszych pacjentów oddziału onkologicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie.

Święta Wielkanocne to czas szczególny, wyjątkowo rodzinny. Ale nie wszyscy mogą go spędzać we własnych domach. Wśród nich są mali pacjenci, którzy ze względu na trwające leczenie muszą pozostać w szpitalu. Pragnąc wprowadzić nastrój świąteczny w oddziale onkologicznym, kadra penitencjarna grochowskiej jednostki oraz Fundacja Ronalda McDonalda podarowała dzieciom poduszki-króliczki, które mają sprawić aby maluchy choć na chwilę zapomniały o bólu, smutku i tęsknocie za bliskimi. 

W ramach kółka krawieckiego stworzonego przez kadrę penitencjarną grochowskiej jednostki, skazane kobiety uczestniczą w szczytnym celu szyjąc poduszki-króliczki. Zajęcia w ramach kółka krawieckiego to forma oddziaływań, będąca równocześnie nauką jak i odpowiedzią na potrzeby skazanych przebywających w izolacji, czyli terapią i konstruktywnym zagospodarowaniem czasu wolnego. Dzieci przebywające w tym trudnym czasie w szpitalu zyskają nowego “przyjaciela”, czyli poduszki-króliczki, które będą ich pocieszycielem oraz obrońcą przed nocnymi strachami. Dadzą im poczucie bezpieczeństwa w nowych sytuacjach, pomogą pokonać smutek po rozłące z rodzicami oraz pomogą wyrazić emocje i okazywać uczucia.

Do tej pory przekazano ponad 500 poduszek-króliczków, które w sposób staranny i precyzyjny zostały wykonane przez skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce penitencjarnej.

Włączanie skazanych w akcje charytatywne ma uwrażliwiać na potrzeby innych i uzmysłowić im samym, że mimo problemów, z jakimi się borykają, mogą również działać na rzecz drugiego człowieka. Poprzez uczestnictwo w akcjach prospołecznych uczą się współpracy a także działalności non profit. Możliwość sprawdzenia się, poczucie, że jestem potrzebny innym dodaje wiary we własne siły oraz pewności siebie. Wolontariat rozwija postawę alternatywną wobec konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do poszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań. Jest też świetną formą spędzania czasu wolnego.