1 maja weszła w życie nowelizacja ustawy dająca Lasom Państwowym prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych gruntów leśnych. Przyjęte rozwiązanie przez rząd, ma zapobiec przed niekontrolowanym wykupem lasów.

1 maja weszła w życie nowelizacja ustawy dająca Lasom Państwowym prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych gruntów leśnych. Przyjęte rozwiązanie przez rząd, ma zapobiec przed niekontrolowanym wykupem lasów.

Pod koniec lutego, rząd przyjął odpowiedni projekt przepisów, który mają chronić ziemię rolną przed niekontrolowanym wykupem. Należy przypomnieć, że pierwszego maja mija 12-letni okres ochrony na zakup ziemi rolnej i gruntów leśnych przez cudzoziemców.

Centrum Informacji Rządu podkreśla w komunikacie, że taki stan rzeczy spowodowany jest obawą przed nadmierny wykup gruntów leśnych przez obcokrajowców. Zwłaszcza, że siła nabywcza Polaka jest zdecydowanie niższa niż w innych państwach należących do Unii Europejskiej.

Lasy prywatne w Polsce zajmują ok. 2 mln ha powierzchni. Ich ewentualny wykup koliduje z realizowanym planem powiększenia areału lasów narodowych przez Lasy Państwowe. Nowelizacja ustawy, daje prawo pierwokupu lasów prywatnych. CIR zapewnia, że lasy te będą kupowane po cenach rynkowych. Dodatkowe tereny pomogą zwiększyć poziom lesistości w kraju.

Z komunikatu CIR, wynika, że nowe przepisy nie ingerują w konstytucyjną istotę prawa własności. W przypadkach zbycia na rzecz szerokiego kręgu osób bliskich oraz dziedziczenia ustawowego i testamentowego prawo pierwokupu lub wykupu obowiązywać. Podobnie będzie w przypadku sprzedaży gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą grunty leśne.  

Konrad Hamelusz/fot. pixabay.com