Zapewne już w maju trafi do Sejmu ustawa o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym, którego zadaniem będzie budowa na państwowych gruntach tanich mieszkań na wynajem. Teraz trwają prace nad powołaniem Fundusz ziemi, czyli instytucji, która nabędzie i przygotuje tereny pod budowę mieszkań dla niezamożnych Polaków w ramach programu Mieszkanie Plus.

Ministerstwo infrastruktury i budownictwa, pomysłodawca Funduszu, chce, żeby ta ustawa weszła w życie na początku drugiej połowy roku. Ustawą o funduszu ziemi już w maju zajmie się rząd, potem będzie przedmiotem obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów, a następnie zostanie skierowana do Sejmu. Mam nadzieję, że Sejm szybko ją przyjmie, żeby można było na początku drugiej połowy roku ją uruchomić- powiedział Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa. -Chcemy wykorzystać grunty, które teraz należą m.in. do Poczty Polskiej, nie tylko pod budownictwo mieszkaniowe, ale chcemy także budować tam biurowce, w Polsce brakuje takich powierzchni.

Projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości gruntowych Skarbowi Państwa pod budownictwo mieszkaniowe powstał w połowie grudnia ubiegłego roku. Fundusz ma wspomagać program Mieszkanie Plus przez gromadzenie gruntów należących do Skarbu Państwa, a którymi obecnie zarządzają różne podmioty. Ma tymi gruntami zarządzać i inwestować na nich. Wiceminister podkreśla, że te grunty będą kupowane po cenach rynkowych.

Nie musimy wyłącznie korzystać z usług deweloperów w tym zakresie, ale możemy sami budować. Mamy firmy zarówno deweloperskie, jak i budowlane- tłumaczy Smoliński. -Chcemy, żeby te grunty nie były sprzedawane tak jak w ostatnich latach - wyłącznie po to, żeby zasypywać dziurę budżetową bez konkretnego celu. Teraz będzie to związane z polityką państwa, które chce wykorzystać grunty, które przez kilkadziesiąt lat były niewykorzystane i dzięki temu zwiększyć również przychody Poczty Polskiej.

„Wstępna kwerenda zasobów gruntowych, którą przeprowadziło ministerstwo infrastruktury pokazała, że w zasobach Skarbu Państwa, zarządzanych przez wojewodów lub agencje wykonawcze jest ok. 7,7 tys. ha gruntów. Teraz mogą one zostać wniesione do Funduszu” napisano w projekcie ustawy.

Do funduszu ziemi wejdą grunty Agencji Nieruchomości Rolnych, czyli grunty rolne, grunty Agencji Mienia Wojskowego, grunty wojskowe i te tereny, którymi bezpośrednio administruje państwo, a które teraz są w gestii starostów czy wojewodów- powiedział Smoliński. -Będziemy chcieli te wszystkie grunty przenieść do banku ziemi.