Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął decyzję o zmianie budżetu. W związku z tym przekazane zostanie dodatkowe 500 000 zł na budowę boiska przy ul. Cybisa.

Dzięki staraniom Zarządu Dzielnicy Ursynów, ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy utworzono nowe dwuletnie zadanie pt. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Cybisa”. Dzięki temu zmniejszy się ilość szkół, które nie posiadają tego typu obiektów na Ursynowie. Pozyskane środki oraz plany budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 303 na ul. Koncertowej sprawią, że jedyną placówką bez boiska zostanie  Szkoła Podstawowa nr 318 przy ul. Teligi.

Źródłem finansowania inwestycji przy ul. Cybisa będą środki będące w dyspozycji Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Daniel Bochen/fot. wikimedia.org