Już od marca przyszłego roku wejdą do obiegu nowe dowody osobiste. Będą zawierały więcej danych niż obecne i będzie można ich używać jako podpisu elektronicznego.

Wymiana starych dowodów potrwa dekadę, a nowe dokumenty będą ważne bezterminowo.

Będą zawierały tzw. profil osobisty o wysokim profilu zaufania, co umożliwi potwierdzanie tożsamości w usługach online po przyłożeniu go do czytnika i wpisanie kodu PIN. Będzie go znał tylko właściciel dokumentu. Profil osobisty będzie umieszczony w dowodzie każdej pełnoletniej osoby.

Naturalnie, dowód osobisty nadal będzie służył do potwierdzania naszej tożsamości i obywatelstwa zarówno w kraju, jak i za granicą.

W jego elektronicznej części zostaną zapisane dane właściciela, m.in. zdjęcie biometryczne. Dzięki temu ten dokument będzie spełniał warunki dokumentu podróży zagranicznej, stawiane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa.