Hasłem tegorocznej akcji będą słowa:„Dzień dobry, czy wszyscy żyją...?”

Jak wielkim problemem jest bezdomność, wiedzą najlepiej ci, którzy mogą tylko pomarzyć o cieple domowego ogniska. Dotkliwy brak domu i normalnych więzi międzyludzkich sprawia, że takie osoby tracą nadzieję na zmianę sytuacji.  Często szukają więc zapomnienia w alkoholu i narkotykach, a to zamyka im drzwi do noclegowni. Szczególnie niebezpiecznym czasem dla zdrowia i życia tych, którzy przebywają poza ośrodkami pomocy są jesień i zima. W samej Warszawie, liczba takich osób waha się od czterystu do ośmiuset osób.  Każdego roku z powodu wychłodzenia i chorób umiera w Polsce ok. 100 osób bezdomnych. Aby przetrwać zimę, bezdomni bardzo potrzebują pomocy, a tej udzielają im od wielu lat Strażnicy miejscy, do których w ubiegłym roku dołączył Caritas Polska.
Podczas poprzedniej akcji pod hasłem:  "Trochę ciepła dla bezdomnego", funkcjonariusze razem z Caritasem rozdawali gorące posiłki i suchy prowiant wszystkim tym, którzy z różnych powodów przebywają poza schroniskami. Potrzebujący otrzymali także ciepłe koce, odzież oraz obuwie zakupione ze środków organizacji charytatywnej. Łącznie pomogli ponad czterystu osobom pozbawionym dachu nad głową. Zaangażowanie Straży miejskiej, zostało docenione przez Caritas Polska, która przyznała jej nagrodę "Ubi Caritas".Dla wszystkich najważniejsza jest jednak satysfakcja z niesienia pomocy bliźnim dlatego właśnie ruszyła kolejna edycja akcji zatytułowana „Dzień dobry, czy wszyscy żyją...?” – w nawiązaniu do słów, jakie na ogół wypowiadają strażnicy podczas wizyt w miejscach zamieszkanych przez bezdomnych. Tak jak w ubiegłym roku, patrole Straży miejskiej, co najmniej do lutego 2017r. będą dostarczać potrzebującym posiłki i pomoc materialną. Tym razem wesprą ich także studenci Ratownictwa medycznego, którzy w razie potrzeby udziela niezbędnej pomocy zdrowotnej.
We wtorek (15 listopada) odbyła się konferencja dotycząca tej akcji z udziałem Caritas, Warszawskiej Straży miejskiej i Lekarzy Nadziei. Wszyscy uczestnicy akcji liczą na to, że uda się wpłynąć na dramatyczne statystyki i uświadomić społeczeństwu wagę troski o każdą, najsłabszą nawet jednostkę. Każde życie, nawet to zmagające się z trudem i poniżeniem posiada bowiem swoją godność i jest bezcenne!

Jeśli wy także chcecie pomóc bezdomnym przetrwać najbliższe trzy miesiące, to weźcie udział w zbiórce, która Caritas Polska przeprowadzi w serwisie: www.pomagam.caritas.pl. Znajdziecie tam też informacje dotyczące przebiegu tegorocznych działań pomocowych, które wyceniono na ok. 30 tys.zł.

ML/Fot. Straż Miejska Warszawa