17 maja 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obchodzi w całym kraju pod hasłem „Żyj aktywnie!” Dzień Osób z Niepełnosprawnością. W tym dniu I Oddział ZUS w Warszawie zaprasza osoby niepełnosprawne, ich rodziny, przyjaciół oraz wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w lokalnych obchodach tego wydarzenia.

Charakter obchodów

We wszystkich miejscach, w których odbędzie się wydarzenie, będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji z ekspertami w sumie z kilkunastu stowarzyszeń, fundacji i urzędów. W programie obchodów są także prelekcje, dyskusja oraz wystawa prac osób z niepełnosprawnościami.

We wszystkich miejscach, w których organizowany jest Dzień Osób z Niepełnosprawnością, będzie można pobrać publikacje specjalnie przygotowane na to wydarzenie. Wydarzenia są bezpłatne, nie trzeba wcześniej się zapisywać.

Więcej informacji na temat obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnością w I Oddziale ZUS w Warszawie: Emil Wratny, 22 538 20 27, emil.wratny@zus.pl

Harmonogram obchodów:

PIKON – Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami

Al. Solidarności 93, Warszawa.

Harmonogram: godz. 14:00-16:00 - dyżur eksperta ZUS, możliwość konsultacji z zakresu rent i emerytur (wyjątkowo w dniu 15 maja).

Zaproszone instytucje: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ZUS.

Oddział Mazowiecki PFRON, Punkt Obsługi Klienta

Al. Jana Pawła II 13 (na parterze), Warszawa.

Harmonogram:

 1. 10:00-14:00 – dyżur eksperta ZUS, możliwość konsultacji z zakresu rent i emerytur

 2. 10:00-14:00 – dyżur eksperta Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Zaproszone instytucje: PFRON, POPON, ZUS.

Urząd Dzielnicy Warszawa-Bielany

Sala Konferencyjna, ul. S. Żeromskiego 29, Warszawa.

Harmonogram:

 1. 10:00-14:00 – stanowiska informacyjne ZUS i zaproszonych instytucji; wystawa obrazów namalowanych przez podopiecznych Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy

 2. 10:00-10:30 – wystąpienie eksperta ZUS

 3. 10:30-11:00 – wystąpienie eksperta Urzędu Pracy

 4. 11:00-11:30 – wystąpienie eksperta Ośrodka Pomocy Społecznej

 5. 11:30-12:00 – wystąpienie eksperta PFRON

 6. 12:00-13:00 – wystąpienia zaproszonych organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością

 7. 13:00-14:00 – dyskusja moderowana „Żyj aktywnie”.


W trakcie wydarzenia organizatorzy przewidują drobny poczęstunek.

Zaproszone instytucje: Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa-Bielany, Wojewódzki Urząd Pracy, PFRON, Fundacja „Perpetuum Mobile”, Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy, ZUS.

Inspektorat ZUS Warszawa-Ochota

Sala Obsługi Klientów, ul. E. Orzeszkowej 14, Warszawa.

Harmonogram:

 1. 10:00-13:00 –dyżur eksperta Polskiego Związku Niewidomych

 2. 10:00-13:00 –dyżur eksperta Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy

 3. 10:00-13:00 –dyżur eksperta Koalicji na rzecz Ochoty

 4. 10:00-13:00 –dyżur eksperta Fundacji Kulawa Warszawa

 5. Wizyta podopiecznych Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością działającego w ramach Stowarzyszenia „Otwarte drzwi”.

  Zaproszone instytucje: lokalne koło Polskiego Związku Niewidomych, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy, Koalicja na rzecz Ochoty, Fundacja Kulawa Warszawa, ZUS.


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ul. Rozłogi 10, Warszawa.

Harmonogram:

 1. 10:00-13:00 – stanowiska informacyjne ZUS i zaproszonych instytucji

 2. 10:00-10:30 – prelekcja przedstawiciela  Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo – Włochy

 3. 10:30-11:00 – prelekcja przedstawiciela ZUS

 4. 11:00-12:00 – udzielanie indywidualnych porad i informacji uczestnikom spotkania

 5. 12:00-13:00 – prelekcja przedstawiciela OPS Bemowo.

Zaproszone instytucje: OPS Dzielnicy Bemowo, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, ZUS.

Instytut Transportu Samochodowego

Centralna inauguracja Dnia Osób z Niepełnosprawnością odbędzie się 17 maja w Instytucie Transportu Samochodowego przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie. Ze szczegółowym harmonogramem inauguracji będzie można się zapoznać na stronie internetowej www.zus.pl/dzienON .


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty i udziału w lokalnych obchodach lub centralnej inauguracji Dnia Osób z Niepełnosprawnością!