I Oddział ZUS w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenia z tematyki ubezpieczeń społecznych.

Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy (drogą mailową lub telefonicznie):

 • I Oddział ZUS w Warszawie: tel. 22 538 33 15, Szkolenia_Oddzial_Warszawa1@zus.pl (ul. Senatorska 6/8, wejście od ul. Miodowej 5, sala konferencyjna nr 117);
 • Inspektorat Warszawa-Żoliborz: tel. 22 569 34 15,sekretariat_Zoliborz@zus.pl  (ul. Kasprowicza 151, sala konferencyjna nr 227);
 • Inspektorat Warszawa-Ochota: tel. 22 508 31 00, sekretariat_Ochota@zus.pl  (ul. Goleszowska 2, sala konferencyjna nr 139).

Terminarz bezpłatnych szkoleń w I półroczu 2020 r.:

 1. E-Akta – elektronizacja akt pracowniczych – siedziba I Oddziału ZUS w Warszawie, w godz. 9:00-11:00 w dniach:
 •  20 marca;
 •  24 kwietnia;
 •  28 maja;
 •  18 czerwca.

2. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – ustalanie ustawodawstwa właściwego – siedziba I Oddziału ZUS w Warszawie, 15 maja w godz. 9:00-11:00.


3. Ulgi w działalności i mały ZUS – siedziba I Oddziału ZUS w Warszawie, w godz. 9:00-11:00 w dniach:

 • 10 marca;
 • 27 kwietnia;
 • 1 czerwca.

4. E-składka - nowy wymiar rozliczeń:

 •   I Oddział ZUS w Warszawie: 11 lutego w godz. 9:00-11:00;
 •   Inspektorat Warszawa-Żoliborz: 31 marca w godz. 9:00-11:00;
Inspektorat Warszawa-Ochota: 12 maja w godz. 9:00-11:00.

5. Zasiłek chorobowy - zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:
 •          I Oddział ZUS w Warszawie: 19 czerwca w godz. 9:00-11:00;
 •          Inspektorat Warszawa-Żoliborz: 2 marca w godz. 9:00-11:00;
Inspektorat Warszawa-Ochota: 4 maja w godz. 9:00-11:00.

6. Zasiłek macierzyński - zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:

 •          I Oddział ZUS w Warszawie: 19 czerwca w godz. 11:30-13:30;
 •          Inspektorat Warszawa-Żoliborz: 2 marca w godz. 11:30-13:30;
Inspektorat Warszawa-Ochota: 4 maja w godz. 11:30-13:30;

7. Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych):

 •          I Oddział ZUS w Warszawie: 17 lutego w godz. 9:00-11:00;
 •          Inspektorat Warszawa-Żoliborz: 30 marca w godz. 9:00-11:00;
Inspektorat Warszawa-Ochota: 29 maja w godz. 9:00-11:00.

8. Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców.

 •          I Oddział ZUS w Warszawie: 17 lutego w godz. 12:00-14:00;
 •          Inspektorat Warszawa-Żoliborz: 30 marca w godz. 12:00-14:00;
Inspektorat Warszawa-Ochota: 29 maja w godz. 12:00-14:00.

9. Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych (szkolenie dla lekarzy) – siedziba I Oddziału ZUS w Warszawie, w godz. 9:00-11:00 w dniach:

 • 28 lutego;
 • 25 maja.

Pełny harmonogram szkoleń jest dostępny również na stronie internetowej: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium

Pod tym adresem można również zapoznać się z tematami bezpłatnych seminariów, które pracownicy I Oddziału ZUS w Warszawie przeprowadzają cyklicznie w warszawskim Centrum Przedsiębiorczości Smolna (ul. Smolna 4).

 

Emil Wratny

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

I Oddział ZUS w Warszawie